Επικοινωνία:
Σ. Β. Αναστασιάδης
Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ιωάννινα 45110 Τηλ: 26510-98818
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Δήλωση αποποίησης ευθυνών

Οι απόψεις που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά της ομάδας έργου και δε φέρει γι’ αυτές καμία ευθύνη η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος INTERREG IIIA.

 
      
 
     
                 
 
home
     
     
  Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG IIIA Ελλάδα-Αλβανία και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.  
  Copyright 2008 © Disclaimer